Therapeut werkend vanuit de 7 connecties , waarbij de energiestromen van het lichaam weer in balans gebracht worden , waardoor het lichaam weer aangezet wordt tot zelfherstellend vermogen. Daarbij staat een holistische benadering voorop : alle facetten zoals voeding , leefomgeving , allergieŽn /intoleranties en stoorvelden worden hierin meegenomen , derhalve zal de behandeling volledig afgestemd zijn op het individuele dier.

Natuurlijke middelen staan aan de basis van de behandeling zodat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing , waarbij de behandeling kan bestaan uit : Biosensorbehandeling , digitale harmonisering , acupressuur , elektro- acupunctuur , homeopathie , ionkoord behandeling , fytotherapie en ontstraling van de leefomgeving.
 
Ontstralen (biosaneren) : Aan ziekte liggen veelal meerdere oorzaken ten grondslag , een grote boosdoener , welke de laatste jaren steeds meer negatieve invloed doet gelden is schadelijke straling . Deze kan zo sterk zijn , dat alleen daardoor een lichaam verzwakt. Aanvankelijk raken de afweermechanismen geblokkeerd , vervolgens ontstaan stoorvelden in het mechanisme . Wanneer een therapie dan niet aanslaat : dit wil zeggen behandelingen en / of medicijnen niet het gewenste resultaat opleveren , dan is het hoogst waarschijnlijk , dat het verblijf van uw dier geopatisch belast is.
Hoe reageren de meeste dieren op straling
 
Wat is Schadelijke straling :
 
Er zijn twee hoofdgroepen : De ene groep van straling (energie) wordt aangevoerd door ondergrondse formatieís : wateraders , breuklijnen veroorzaakt door bodemverschuiving en via de van nature bestaande geodynamische netten (aardstralen). De andere groep wordt veroorzaakt door de moderne mens : de kunstmatig opgewekte elektromagnetische straling . Het is bekend dat er elektromagnetische velden ontstaan bij toepassing van elektriciteit : hoogspanningskabels , TV zendmasten , telecommunicatiezenders met schotelantenneís , GSM / UMTS , radar etc.